VideoFotoRetroshow Retro FOTO Show
Marie Terezie 1

Připomeňme si 277 let od začátku vlády Marie Terezie!

Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna se narodila 13. května roku 1717 ve Vídni.

20.10. 1740

Dnes je to přesně 277 let od začátku vlády Marie Terezie.

Mariin otec Karel VI. neměl mužské potomky, a tak se jeho nejstarší dcera stala panovnicí nad habsburskými zeměmi, rakouskou arcivévodkyní, vévodkyní lotrinskou a vévodkyní toskánskou.

Karel VI. po své smrti zanechal armádu v dezolátním stavu a říši na hraně bankrotu.

Na sestavení dobré armády a vedení války byl potřeba velký obnos peněz. A tak Marie Terezie zavedla sčítání lidu a domů se soupisem půdy a jejich majetku, který nazvala Tereziánský katastr.

Díky tomu zjistila, že na našem území v té době žilo více jak 3,5 miliónu obyvatel.

Hned poté zavedla povinné číslování domů a používání příjmení. Dále vznikla jednotná soustava měr a vah a zavedly se společné měnové jednotky pro celou monarchii.

Kvůli rychlejšímu pohybu zboží, přepravě lidí a vojáku nechala Marie Terezie spustit stavbu silnic.

Zavedl se také jednotný jazyk – němčina, který byl díky povinné školní docházce, kterou také Marie zavedla, vyučován ve školách.

Marie Terezie porodila 16 dětí! Avšak pouze 10 z nich se dožilo dospělosti.

Ne nadarmo byla nazývána „tchýně Evropy“. Provdala totiž všechny své děti kromě své nejdražší dcery Marie Kristýny na klíčové evropské dvory. Sňatková politika byla její silná stránka!

V roce 1780 Marie Terezie umírá. Za čtyřicet let její vlády se jí ale podařilo neuvěřitelné, nemyslíte?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist