VideoFotoRetroshow Retro FOTO Show
povalecne_pridelove_listky

Přídělové lístky

Poválečné přídělové lístky z roku 1953. Bylo to administrativní opatření, které se využívá v dobách nouze, typicky za válečného stavu. Obvykle se vztahuje na základní životní potřeby: potraviny, palivo, šatstvo, kuřivo, mýdlo apod. Přídělové lístky jsou obyvatelstvu vydávány podle předem daného klíče; zohledňuje se při tom náročnost profese, její užitečnost v době války atd.

V českých zemích byl přídělový systém poprvé zavedený za I. světové války v dubnu 1915 na většinu životních potřeb (mouka, chléb, cukr, sádlo, maso, brambory, mléko, šatstvo, uhlí atd.).

Podruhé pak byly potravinové lístky zavedeny v Československu za Protektorátu Čechy a Morava od 2. října 1939, v prosinci 1939 pak i poukázky na textil a obuv.

Kvůli špatné hospodářské situaci přetrval v Československu přídělový systém až do 31. května 1953 (zrušen byl současně s provedením měnové reformy).

Také jste nakupovali na příděly?

 

TOPlist