VideoFotoRetroshow Retro FOTO Show
budik

A je to tady! Změna času!

Letní čas končí, přichází zimní. Právě dnešní noc ze soboty na neděli si o hodinu prodloužíme. To je prima ne?

Se změnou času se Češi poprvé setkali ještě za Rakouska-Uherska, které ho zavedlo v roce 1916. Po osamostatnění se znovu objevil v letech 1940 – 49. Pak bylo dlouho ticho po pěšině a čas se opět začal měnit na letní a zimní v roce 1979 a trvá dodnes.

Důvodem změny byla tehdy ropná krize a energetické problémy a řešením byla právě změna času, jež měla přinést úsporu energie. Méně se svítilo v domácnostech, ale hlavně ve školách a fabrikách…

Jenže energetici dnes tvrdí, že střídání letního a zimního času se projevuje jen zanedbatelně a úsporu elektřiny to nepřináší. Mnohem větší vliv na spotřebu energie má podle nich počasí.

Změna času má i řadu odpůrců, kteří bojují za jeho zrušení. Podporuje je i řada odborníků z řad lékařů a psychologů, kteří tvrdí, že na člověka má tato změna neblahý vliv, že rozbíjí jeho zaběhnutý biorytmus a zle ho snáší především starší lidé a děti.

Letní čas dnes trvá 7 měsíců a končí právě tento víkend, kdy si v neděli ve 3 hodiny ráno posuneme ručičku o jednu hodinu zpět.

Co vy a změna času?

TOPlist